Melioracja

Zabiegi melioracyjne, w tym wykonanie drenaży, mają na celu uregulowanie stosunków wodnych na danym terenie. Dzięki temu zabezpieczymy nasz dom przed wilgocią atakującą ściany i podłogi znajdujące się piwnicy i przyziemieniu. Drenaż ma za zadanie skutecznie obniżyć poziom wód gruntowych wokół budynku poprzez zebranie nagromadzonej wody, a następnie jej usunięcie do kanalizacji lub rowu melioracyjnego.

Instalację drenarską układa się wokół domu. Składa się ona z takich elementów jak rury perforowane obsypane specjalnym kruszywem filtracyjnym, studzienek osadowych oraz studzienki zbiorczej. Rury powinny być położone ze spadkiem, tak aby woda mogła przemieszczać się pod wpływem grawitacji. Taka instalacja najczęściej wystarcza do zabezpieczenia naszego budynku przed niekorzystnym wpływem wód gruntowych na fundamenty i ściany piwnic.

TYNEXPOL oferuje kompleksowe usługi związane z odwodnieniem piwnic, fundamentów i placów. Wykonujemy wszelkie drenaże na różnych głębokościach. W zakres usług wchodzi wykonanie wykopu, podbudowy pod rurę drenażową, ułożenie rur z odpowiednim spadkiem, montaż studzienek osadnikowo-rewizyjnych oraz zasypanie wykopu.