Roboty żelbetowe i murowe

Roboty żelbetowe i murarskie to esencja sztuki budowlanej. Układanie kolejnych cegieł, pustaków, czy innych materiałów kamiennych i spajanie ich zaprawami murarskimi na bazie wapnia i cementu to podstawowy element wznoszenia budynków. Należy zaznaczyć, że termin murarstwo nie jest tożsamy z terminem budownictwo. Prace murowe to jeden z niewielu działów rzemiosła, który współcześnie nie zanika.

Firma budowlana TYNEXPOL wykonuje wszelkie prace żelbetowe i murowe zgodnie z obecnie obowiązującymi normami budowlanymi, w tym między innymi: murowanie ścian nośnych, murowanie ścian działowych, murowanie kominów i kanałów wentylacyjnych, słupy, rdzenie żelbetowe, stropy żelbetowe, stropy gęstożebrowe. Wszystkie roboty murowe i żelbetowe wykonują wykwalifikowani fachowcy posiadający wykształcenie kierunkowe oraz wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy do cennika.